بازدید مدیرکل صدا و سیمای استان مرکزی از پروژه های در حال احداث با مشارکت خیرین

بازدید مدیرکل صدا و سیمای استان مرکزی از پروژه های در حال احداث با مشارکت خیرین

بازدید مدیرکل صدا و سیمای استان مرکزی از پروژه های در حال احداث با مشارکت خیرین

مدیرکل صدا و سیمای استان مرکزی به همراه دکتر جواهری سرپرست دانشکده علوم پزشکی خمین، از پروژه های درمانی در حال احداث بیمارستان امام خمینی(ره) با مشارکت خیرین، بازدید نمود.