کارگاه آموزشی ویژه سازمان های مردم نهاد برگزار شد.

کارگاه آموزشی ویژه سازمان های مردم نهاد برگزار شد.

کارگاه آموزشی ویژه سازمان های مردم نهاد برگزار شد.

کارگاه آموزشی " آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی " روز چهارشنبه بیست و هفتم شهریور ماه با حضور تعدادی از نمایندگان سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه حوزه سلامت در سالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزار شد. در این کارگاه ، قوانین و مقررات مالیاتی ویژه سازمان های مردم نهاد  توسط کارشناس ارشد اداره امور مالیاتی به حاضرین ارائه گردید.