کارگاه آموزشی سمن ها

کارگاه آموزشی سمن ها - 27 شهریور

کارگاه آموزشی سمن ها

کارگاه آموزشی " آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی ویژه سازمان های مردم نهاد حوزه سلامت " در سالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزار خواهد شد.