نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پروژه های عمرانی با مشارکت خیرین

پروژه های عمرانی با مشارکت خیرین

ردیف

نام پروژه

نام و نام خانوادگی خیر

میزان مشارکت

1

اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره)

محسن عارف نیا

پانزده میلیارد ریال

2

بخش آی سی یو بیمارستان امام خمینی (ره)

ذبیح اله اصغری

هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال

 

 

 

 

موارد اهدایی