نشست رئیس دانشکده علوم پزشکی خمین با جمعی از خیرین

نشست رئیس دانشکده علوم پزشکی خمین با جمعی از خیرین

نشست رئیس دانشکده علوم پزشکی خمین با جمعی از خیرین

نشست رئیس دانشکده علوم پزشکی خمین به همراه سرپرست معاونت توسعه دانشکده و مدیر عامل مجمع خیرین سلامت خمین با جمعی از خیرین و صنعتگران شهرستان در روز چهارشنبه دوم تیرماه 1400 برگزار گردید. در این نشست در خصوص اولویت های دانشکده در حوزه های مختلف آموزشی، بهداشتی و درمانی برای جلب مشارکت خیرین بحث و تبادل نظر صورت گرفت و در خاتمه از خیرین نیک اندیش "حاج مصطفی قلی مرتضوی" و "همسر و خانواده ی مرحوم حاج محمد تقی هاشمی" تجلیل بعمل آمد.