ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران

ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران

ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران

انجمن عناصر کمیاب ایران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار می نماید :

ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران

۵ الی ۷ شهریور ماه ۱۳۹۸ - زنجان

 

مهلت ارسال مقالات : ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۸

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال مقاله کلیک نمایید