نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سال 1397

دیف

نام خیر

مورد اهدایی

۱

مجمع خیرین سلامت کشور

دستگاه مانیتورینگ علایم حیاتی(سه عدد)

۲

مجمع خیرین سلامت کشور

دستگاه فتال مانیتورینگ مدل smart۳

۳

مجمع خیرین سلامت کشور

دستگاه سانترال مانیتورینگ

۴

محمد علی فرجی

دستگاه مانیتورینگ قلب مدل ARAD

۵

دکتر داوودی

تلویزیون

۶

مینا رنجبری

پالس اکسی متر انگشتی اطفال و بزرگسال

۷

اعظم ساروق فراهانی

دستگاه سونی کید(یک عدد)

۸

ابوالفضل میرزایی

خط تلفن- آبسرد کن