دومین جلسه هیات مدیره مجمع خیرین سلامت

دومین جلسه هیات مدیره مجمع خیرین سلامت

دومین جلسه هیات مدیره مجمع خیرین سلامت

دومین نشست هیات مدیره مجمع خیرین سلامت در سال 98 با حضور امام جمعه و سرپرست دانشکده علوم پزشکی، روز یکشنبه بیست و سوم تیرماه در ستاد دانشکده علوم پزشکی خمین برگزار گردید.