نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دستورالعمل

 

"طرح محله محوری مبارزه با مواد مخدر"

 

مواد مخدر به عنوان یک ابزار در خدمت اغراض سیاسی دشمنان است.مواد مخدر توطئه ای بسیار خطرناک است.

(مقام معظم رهبری)

 

  تعاریف عملیاتی :

1-آلودگان به مواد مخدر : کلیه معتادان،خرده فروشان،عمده فروشان،قاچاقچیان،تولید کنندگان و دست اندرکاران تولید،توزیع،نگهداری،حمل و مصرف مواد مخدر و روانگردان

2-بهبود یافتگان : افرادی که قبلا به مواد مخدر وروانگردان وابستگی داشته و در حال حاضر وابستگی ندارند و فاقد رفتارهای سوء ناشی از اعتیاد هستند.

3-تائبین : قاچاقچیانی که توبه کرده و خرید و فروش مواد مخدررا کنار گذاشته اند.

4-ستاد هماهنگی : ستادی با ترکیب وزارت بهداشت و درمان ، ستاد مبارزه با مواد مخدر ، سازمان بهزیستی و اداره بهداشت و درمان سازمان بسیج مستضعفین و رده های تابع آنها در کشور،استان ها و شهرستان ها

 

هدف :

1-حفظ بیمار بر تداوم پیگیری درمان

2-رفع رفتارهای غیرمتعارف یا ضد اجتماعی

3-ایجاد و تقویت مهارتهای مقابله با وسوسه درونی مصرف مواد

4-ایجاد و تقویت مهارتهای مقابله با فشار محیط برای مصرف مواد

5 -افزایش سلامت روان و کمال شخصیت برای زندگی بدون نیاز به مصرف مواد

 

اصول راهنما :

1 -استفاده از همه ظرفیت های مردمی

2 -مشارکت حداکثری همه ظرفیت های دولتی و نهاد های فرهنگی

3-فراگیری اجرای طرح در کلیه اقشار

4 -مبارزه همه جانبه در همه حوزه های تولید، توزیع ، نگهداری و حمل و مصرف

5-هماهنگی وانسجام و هم افزایی و استمرار در اجرا

 

 سیاست کلی :

 اولویت بر اقناع مردم و ایجاد قبح اجتماعی و اخلاقی برای جامعه نسبت به مواد مخدر و اعتیاد است.

 

راهبرد :

 آگاهسازی عمومی ، ایجاد یک جبهه گسترده مردمی یکپارچه علیه تولید ، توزیع ، نگهداری، حمل و مصرف مواد مخدر و استفاده از همه ی ظرفیت های مردمی و دولتی برای ارشاد و اقناع و هدایت آلودگان ، اصلاح و درمان و ساماندهی آنان منزوی سازی و سپس برخورد قاطع قانونی با آلودگانی که بر خطا اصرار دارند.

 

چشم انداز :

 تولید ، توزیع ، نگهداری، حمل و مصرف مواد مخدر درشهر هدف به عنوان یک کار خطرناک و استثنایی قلمداد می شود. که بسادگی قابل ردیابی و قلع و قمع توسط نیروی انتظامی است. منطقه عاری از معتاد و قاچاقچیان و عرضه کننده مواد مخدر است و معتادان باز پروری شده و به عرصه اجتماع باز گشته اند .

 

مرحله بندی :

 این طرح در دو مرحله اجرا می گردد : مرحله اول: طرح در 165 ناحیه و 325 محله معین بعنوان نمونه اجرا می گردد . مرحله دوم: پس از بازخوردگیری و رفع معایب و نواقص ، به کل کشور تعمیم داده می شود.

 

  دستورات هماهنگی :

1-نامه شماره1976183 مورخه 95/06/16 ابلاغی از قائم مقام وزیر کشور و رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر مبنی بر همکاری لازم استانداری های کشور در خصوص اجرای طرح محله محور سازمان بسیج

 2-بندهای 11،12،13 کارگروه اعتیاد ستاد آسیب های اجتماعی مورخه 95/07/05 مبنی بر ابلاغ طرح محله محور سازمان بسیج به دانشگاههای علوم پزشکی کشور جهت همکاری با بهداشت و درمانهای بسیج .

 

  ساختار :

 الف- ستاد هماهنگی (طرح محله محوری) در سطح کشور،استان ها و شهرستانها بشرح زیر تشکیل می شود:

1-رئیس ستاد در کشور: مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (وزیرمحترم )

 2-دبیرستاد کشوری: معاون بهداشت ، درمان و امداد سازمان بسیج

3-رئیس ستاد استانی : رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان

4-دبیر ستاد استانی : مسئول بهداشت و درمان سپاه استان

 5-رئیس ستاد شهرستان: مسئول شبکه بهداشت و درمان شهرستان

6 -دبیر ستاد شهرستان: بهداری ناحیه مقاومت بسیج

 ب- اعضای ستاد هماهنگی

1- رئیس ستاد : وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی

2-دبیر ستاد : معاون بهداشت، درمان و امداد سازمان بسیج

3-سازمان بهزیستی کشور

4-هلال احمر

5-بسیج جامعه پزشکی

6-موسسه درمان بسیجیان

7-کمیته امداد

 8-نماینده سمن ها

 

 ماموریت :

اعضای ستاد هماهنگی موظف هستند از تاریخ ابلاغ طرح با تشکیل این ستاد در سطح استان و سپس شهرستانهای محلات مربوطه، درمان جامع و فراگیر با مواد مخدر و اعتیاد را با به صحنه آوردن ظرفیتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد ، به اهداف تعیین شده چشم انداز برساند.

 

فرآیند اجرا :

درکشور، استانها و شهرستانها کمیته های چهارگانه زیرتشکیل می شوند

1-کمیته فرهنگی

 2-کمیته مقابله

3-کمیته درمان و کاهش آسیب

4-کمیته صیانت وحمایت های اجتماعی

 

 نقش وانتظار از کارگروه درمان:

 

گام اول:

1 ـ شناسایی خلا ها و نیازهای درمان معتادان

2 -شناسایی مراکز موجود ترک اعتیاد و تعیین واحدهای قابل اعتماد و قابل استفاده .

3 ـ شناسایی ظرفیت های قابل استفاده برای راه اندازی نقاهتگاه ترک اعتیاد و مراکز مشاوره اعم از اماکن ، اشخاص و نهادها .

4ـ توجیه و کسب همراهی دستگاهها و خیرین و موسسات مذهبی و اجتماعی

5-توجیه خانواده ها و جلب همکاری آنان بعنوان همیار درمان

 گام دوم:

1ـ ایجاد انگیزه و آموزش و توجیه کادر بهداشتی ، درمانی و برگزاری کارگاههای مهارتی

 2ـ آموزش کافی امدادگران بسیجی و تربیت نیرو برای ترک دادن معتادان

3 ـ متقاعد سازی و انگیزه دهی به معتادان برای ترک داوطلبانه

4ـ آموزش و سازماندهی خانواده هایی که می خواهند ترک را در منزل دنبال کنند.

گام سوم:

1 ـ آماده سازی اماکن کافی و تجهیزآن برای ترک همزمان انبوه معتادان

2 ـ تأمین دارو و تجهیزات مورد نیاز برای ترک معتادان

3-ایجاد مراکز مشاوره، هدایت و امداد رسانی خانواده های معتادان

 گام چهارم:

1-ترک دادن انبوه معتادان طی یک برنامه حداکثر یکساله با بکارگیری گسترده بسیجیان.

 2ـ عملیات اجرایی این گام که با گذشت 3 الی 12 ماه از شروع طرح (حسب میزان موفقیت در ایجاد عزم عمومی و برانگیختگی محلی ) با استفاده از همه ظرفیت های مردمی و دولتی اعم از حسینیه ها ، سالن های ورزشی ، درمانگاهها و بیمارستانها ، پادگانها و ... و همه ی امدادگران بسیجی آموزش دیده

3ـ استفاده از ظرفیت همه مراکز درمانی اردوگاهی حتی حسینه ها و مراکز ورزشی برای ترک دادن معتادان

  گام پنجم :

1-ادامه درمان تا پایان کار و تدوین تجارب برای استفاده در مرحله سراسری

2-برنامه ریزی جهت انجام اردوهای زیارتی و سیاحتی برای تقویت بعد معنوی در معتادین و خانواده های آنان

 

طرح درمان :

دارویی:

پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با متادون، ویرایش سوم توسط اداره پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد، دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد، معاونت درمان وزارت بهداشت

روانشناختی :

افراد در معرض آسیب و اعضای خانواده :مهارتهای زندگی سازمان بهداشت جهانیwho

 افراد آسیب دیده : شامل برنامه های آموزشی پیشگیری از سوء مصرف مواد با استفاده از 11 مرحله

معنوی:

  برنامه هایی از قبیل معنویت درمانی ، شرکت خانواده ها و افراد در برنامه های راهیان نور، اماکن مقدس مانند( قم و مشهد)، اردوگاههای تفریحی در شمال کشور، استفاده از مراکز مشاوره شمیم

-در اجرا درمان توسط یک تیم متخصص که شامل پزشک عمومی، پرستار، روانپزشک، روانشناس و مددکار

-به تحلیل دقیق کارکرد های خانواده در ایران توجه شود. خانواده به عنوان هسته مرکزی درمان و بازتوانی در نظر گرفته شود.

 

الزامات اجرای طرح :

1 -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ابلاغیات الزم جهت تامین دارو و تجهیزات پزشکی و مجوز استفاده از اماکن مورد نیاز جهت درمان و بستری معتادان را به دانشگاههای علوم پزشکی استانهای مشمول طرح صادر نماید .

 2-سازمان بهزیستی کشور، دستورات الزم را برای تهیه مکانهای ترک اعتیاد و بازپروری معتادان به بهزیستی استانهای مشمول طرح صادر نماید.

 

 

چک لیست بازرسی :

1 -آیا بهداشت و درمانهای سپاه های استانی، شیوه نامه بومی شده در چهارچوب قواره طرح محله محوری را تهیه و به اداره بهداشت و درمان سازمان بسیج ارسال نموده اند

 

2-آیا بهداشت و درمانهای سپاه های استانی، خال ها و نیازهای درمان معتادان بنا به وضعیت بومی استان در شهرستانهای مشمول طرح را شناسایی کرده اند؟

3-آیا بهداشت و درمانهای سپاه های استانی، مراکز موجود ترک اعتیاد و تعیین واحدهای قابل اعتماد و قابل استفاده بنا به وضعیت بومی استان در شهرستانهای مشمول طرح را شناسایی کرده اند؟

4-بهداشت و درمانهای سپاه های استانی، ظرفیت های قابل استفاده برای راه اندازی نقاهتگاه ترک اعتیاد و مراکز مشاوره اعم از اماکن ، اشخاص و نهادها و سازمانهای مردم نهاد و سمنها بنا به وضعیت بومی استان در شهرستانهای مشمول طرح را شناسایی کرده اند؟

 5-آیا بهداشت و درمانهای سپاه های استانی، دستگاهها و خیرین و موسسات مذهبی و اجتماعی را بنا به وضعیت بومی استان در شهرستانهای مشمول طرح توجیه و همراه کرده اند؟

6-آیا بهداشت و درمانهای سپاه های استانی، خانواده های معتادین مشمول طرح را شناسایی و توجیه کرده و همکاری آنان را بعنوان همیار درمان جلب کرده اند؟

7 -آیا بهداشت و درمانهای سپاههای استانی نسبت به ایجاد انگیزه و آموزش و توجیه کادر بهداشتی ، درمانی و برگزاری کارگاههای مهارتی با توجه به وضعیت بومی استان اقدام نموده اند؟

8-آیا بهداشت و درمانهای سپاههای استانی جهت ترک معتادان، آموزش های کافی برای تربیت نیروی امدادگربسیجی ارائه داده اند؟

9-آیا بهداشت و درمانهای سپاه های استانی، نسبت به متقاعد سازی و انگیزه دهی به معتادان برای ترک داوطلبانه اقدام نموده اند؟

10-آیا بهداشت و درمانهای سپاه های استانی، نسبت به آموزش و سازماندهی خانواده هایی که می خواهند ترک را در منزل دنبال کنند اقدام نموده اند؟

11 -آیا بهداشت و درمانهای سپاه های استانی، نسبت به آماده سازی اماکن کافی و تجهیز آن برای ترک همزمان انبوه معتادان با همکاری ادارات بهزیستی استان اقدام نموده اند؟

 12-آیا بهداشت و درمانهای سپاه های استانی، نسبت به تأمین دارو و تجهیزات مورد نیاز برای ترک معتادان با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی استان اقدام نموده اند؟

13-آیا بهداشت و درمانهای سپاه های استانی، نسبت به ایجاد مراکز مشاوره، هدایت و امداد رسانی خانواده های معتادان اقدام نموده اند؟

14 -آیا بهداشت و درمانهای سپاه های استانی، نسبت به ترک دادن انبوه معتادان طی یک برنامه حداکثر یکساله با بکارگیری گسترده بسیجیان برنامه ریزی کرده اند؟

15 -آیا بهداشت و درمانهای سپاه های استانی، جهت استفاده از ظرفیت همه مراکز درمانی اردوگاهی حتی حسینه ها و مراکز ورزشی برای ترک دادن معتادان برنامه ریزی نموده است ؟

 16-آیا بهداشت و درمانهای سپاه های استانی،نسبت به ادامه درمان تا پایان کار و تدوین تجارب برای استفاده در مرحله سراسری اقدام نموده و برنامه ریزی کرده اند؟

17 -آیا بهداشت و درمانهای سپاه های استانی،نسبت به برنامه ریزی جهت انجام اردوهای زیارتی و سیاحتی برای تقویت بعد معنوی در معتادین و خانواده های آنان اقدام نموده اند؟

عملیات اجرایی این گام که با گذشت 3 الی 12 ماه از شروع طرح (حسب میزان موفقیت در ایجاد عزم عمومی و برانگیختگی محلی )با استفاده از همه ظرفیت های مردمی و دولتی اعم از حسینیه ها ، سالن های ورزشی ، درمانگاهها و بیمارستانها ، پادگانها و ... و همه ی امدادگران بسیجی آموزش دیده اجرایی خواهد شد.