جلسه آموزشی توجیهی ویژه مشارکت کنندگان در بسیج ملی فشارخون بالا

جلسه آموزشی توجیهی ویژه مشارکت کنندگان در بسیج ملی فشارخون بالا

جلسه آموزشی توجیهی ویژه مشارکت کنندگان در بسیج ملی فشارخون بالا

دومین جلسه ی آموزشی توجیهی بسیج ملی کنترل فشارخون ویژه ی اعضاء کانون های سلامت محله و سمن های مشارکت کننده در اجرای طرح، روز دوشنبه سیزدهم خردادماه در معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خمین برگزار شد. در این جلسه نحوه کار با دستگاه فشارسنج و طریقه ی ثبت اطلاعات در سامانه، به شرکت کنندگان آموزش داده شد.