نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تعریف سلامت اجتماعی

در تعریف سلامت اجتماعی می‌گویند

سلامت اجتماعی به معنای توانایی تعامل با انسان‌ها و محیط با هدف ایجاد ارتباط رضایت بخش بین فردی است..

توانمندی ارتباط صادقانه با دیگران و مدیریت تعارض به شیوه‌ی سالم و اخلاقی طی زمان مناسب و قابل قبول، از جمله شاخص‌های سلامت اجتماعی است..

دقت داشته باشید که در زمان نامحدود، به هر حال یا تعارض از بین می‌رود یا طرفین تعارض می‌میرند! بنابراین زمان قابل قبول یک عبارت کلیدی تعریف فوق است..

احترام گذاشتن به دیگران، مسئولیت در قبال جامعه و آمادگی برای هزینه کردن از منابع خود برای جامعه و تعامل سالم و دوسویه‌ی متعادل با دیگران  از جمله زیرمجموعه‌های سلامت اجتماعی محسوب می‌شوند.