برگزاری مراسم تجلیل از خیر پروژه اورژانس

برگزاری مراسم تجلیل از خیر پروژه اورژانس

برگزاری مراسم تجلیل از خیر پروژه اورژانس

طی برگزاری مراسمی در روز پنج شنبه بیست و هفتم تیرماه با حضور فرماندار، سرپرست دانشکده علوم پزشکی و جمعی از روسای ادارات و خیرین حوزه سلامت شهرستان خمین، از خدمات مهندس محسن عارف نیا "خیر پروژه اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره)" تقدیر شد.