برگزاری جلسه آموزشی در راستای اجرای بسیج ملی کنترل فشارخون

برگزاری جلسه آموزشی در راستای اجرای بسیج ملی کنترل فشارخون

برگزاری جلسه آموزشی در راستای اجرای بسیج ملی کنترل فشارخون

در راستای اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون، جلسه ی آموزشی به منظور جلب حمایت سمن ها ، موسسات خیریه و کانون های سلامت محله  روز شنبه چهارم خردادماه در سالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزار گردید. در این جلسه اهداف بسیج ملی کنترل فشارخون ،نحوه اجرای طرح و مطالب آموزشی در خصوص بیماری فشار خون توسط معاون فنی و رئیس گروه بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشتی به حاضرین ارائه گردید.