اولین کارگروه سلامت و امنیت غذایی سال 98

اولین کارگروه سلامت و امنیت غذایی سال 98 - 17 اردیبهشت

اولین کارگروه سلامت و امنیت غذایی سال 98

اولین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی سال 98 در روز سه شنبه هفدهم اردیبهشت ماه درمحل فرمانداری شهرستان برگزار خواهد شد.