استقرار کلینیک سیار دندانپزشکی

استقرار کلینیک سیار دندانپزشکی

استقرار کلینیک سیار دندانپزشکی

استقرار کلینیک سیار دندانپزشکی  از بیست و سوم مردادماه در روستاها و مناطق محروم شهرستان خمین آغاز گردیده و تا سوم شهریورماه ادامه خواهد داشت. گروه هدف در این طرح کودکان شش تا چهارده سال و زنان باردار می باشند که خدمات رایگان دندانپزشکی (شامل معاینه، شیاربندی سطوح دندان ، ترمیم سطحی ، وارنیش فلوراید و کشیدن دندان ) دریافت خواهند کرد.