اقدامات صورت گرفته توسط کانون های سلامت محله خمین

1-برگزاری مجامع سلامت محله

 دبیران و جانشینان  کانون های سلامت محله طی برگزاری جلسات با حضور اعضاء ، اقدام به احصاء و الویت بندی مسائل و مشکلات محله ها نمودند و در مرحله بعد با توجه به شیوه نامه ،  جلسات مجمع سلامت محله برگزار گردید. در این راستا با توجه به مشکلات احصاء شده توسط دبیران، کانون ها نسبت به دعوت از ادارات مرتبط اقدام نمودند و موارد و مشکلات محله در اولین مجمع سلامت محله  مطرح شد و ادارات مرتبط توضیحات لازم را ارائه نمودند و در ادامه موارد و مصوبات ،صورتجلسه گردید.

 

2- ایفای نقش محوری در برگزاری مجمع سلامت شهرستان در اسفندماه سال97

مطرح نمودن نتایج احصاء و اولویت بندی مشکلات و معضلات محلات توسط نمایندگان دبیران در مجمع سلامت شهرستان.

 

3-انجام طرح غربالگری فشار خون و اندازه گیری تناسب اندام در روزهای 16 و 17 بهمن ماه  سال 97 در هشت کانون سلامت محله شهرستان خمین

این طرح که با مشارکت 24 دانشجوی دانشکده علوم پزشکی خمین و همچنین مشارکت 24 نفر از اعضاء کانون های سلامت محله انجام گرفت نمود بسیار خوبی از مشارکت مردمی را به تصویر کشید در این طرح فشار خون ، قد و وزن کلیه مراجعین اندازه گیری و ثبت گردید و به عنوان اولین اقدام عملیاتی در سطح کانون ها به خوبی توانست اعتماد سازی را در سطح محلات ایجاد نماید.در این طرح هزارنفر مورد غربالگری قرار گرفت.

 

4- اقدام کانون ها در جهت فرهنگسازی به منظور جایگزینی کیسه های پارچه ای حمل نان به جای کیسه های پلاستیکی.

در راستای عملی نمودن این اقدام، کیسه های پارچه ای حمل نان  تهیه و به شرکت کنندگان در مجمع سلامت شهرستان اهداء گردید.

 

5- اجرای طرح بسیج ملی فشارخون توسط کانون های سلامت محله  در خرداد و تیرماه سال 98