پروژه های عمرانی با مشارکت خیرین

ردیف

نام پروژه

نام و نام خانوادگی خیر

میزان مشارکت

1

اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره)

محسن عارف نیا

پانزده میلیارد ریال

2

بخش آی سی یو بیمارستان امام خمینی (ره)

ذبیح اله اصغری

هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال

 

 

 

 

موارد اهدایی

دیف

نام خیر

مورد اهدایی

۱

مجمع خیرین سلامت کشور

دستگاه مانیتورینگ علایم حیاتی(سه عدد)

۲

مجمع خیرین سلامت کشور

دستگاه فتال مانیتورینگ مدل smart۳

۳

مجمع خیرین سلامت کشور

دستگاه سانترال مانیتورینگ

۴

محمد علی فرجی

دستگاه مانیتورینگ قلب مدل ARAD

۵

دکتر داوودی

تلویزیون

۶

مینا رنجبری

پالس اکسی متر انگشتی اطفال و بزرگسال

۷

اعظم ساروق فراهانی

دستگاه سونی کید(یک عدد)

۸

ابوالفضل میرزایی

خط تلفن- آبسرد کن