۱

مهندس محسن عارف نیا

خرید یک دستگاه شفت کولونوسکوپی

۲

مهندس زاهدی

خرید یک دستگاه افتالموسکوپ

۳

مهندس زاهدی

لارنگوسکوپ ۴ تیغه

۴

مهندس زاهدی

دستگاه رگ یاب

۵

آقای محسن عارف نیا

خرید یک دستگاه الکتروشوک و تلویزیون LED

۶

آقای امین باقری حیدری

دستگاهNST)) یک عدد

۷

آقای امین باقری حیدری

دستگاه پالس اکسی متر(۳عدد)

۸

آقای امین باقری حیدری

ساکشن دو شیشه روغنی(۳عدد)

۹

آقای امین باقری حیدری

دستگاه نوار قلب ۲ عدد

۱۰

آقای امین باقری حیدری

ترازوی نوزادان ۱ عدد

۱۱

آقای امین باقری حیدری

ترمومتر دیجیتال(۱۰عدد)

۱۲

آقای امین باقری حیدری

دستگاه بخور گرم(۱عدد)