ردیف

نام خیر

اموال اهدایی

۱

دکتر محمد نبی رضایی

خرید یک دستگاه نوار قلب و یک دستگاه ونتیلاتور

خرید ماکت –مولاژ و لوازم صوتی و کامپیوتر و فرش

۲

حاجیه خانم طاهره موگویی

خرید یک دستگاه تست ورزش

۳

حاج محمد صادق بهرامی و

حاجیه خانم نظیفه بهرامی

واگذاری ۷۰۰ متر مربع زمین جهت احداث پایگاه سلامت احمدآباد

۴

حاج مصطفی قلی مرتضوی

واگذاری ۳۰۰ متر مربع زمین جهت احداث پایگاه سلامت

۵

مجمع خیرین سلامت

خرید یک دستگاه یخچال آزمایشگاهی

۶

آقای کثیری

دستگاه سونی کید ۱ عدد

۷

آقای شمس اله باقری

ساخت و خرید تجهیزات مجتمع آموزش عالی سلامت

۸

همشهری ساکن تهران

خرید ۳ دستگاه آبسرد کن جهت مجتمع آموزش عالی سلامت

۹

کارکنان مجتمع عالی سلامت

کمک به تجهیز نمازخانه خوابگاه دانشجویان

۱۰

خیرین سلامت شهرستان

خرید ۳۶ دستگاه دوچرخه جهت هفته سلامت

۱۱

دکتر محمد نبی رضایی

اهداء یک دستگاه سونی کید به خانه بهداشت ریحان