نیکوکاران و خیرین بزرگوار در طی سالیان گذشته نزدیک به میلیونها تومان مساعدت و اقدام در عرصه بهداشت و درمان نموده اند.

این فراز ارزشمند در فعالیت های خداپسندانه ، ستودنی و قابل ستایش است و نکته قابل تامل در این بین توجه به اولویت ها و استفاده کاربردی خدمات آن هاست.

شرح اندکی از اقدامات خیرین ارجمند در شهرستان خمین:

ردیف

                مشخصات

                    مورد اهدایی

1

آقای دکتر مشفق

اهدای وسایل ارتوپدی و جراحی

2

آقایان حیدر بابایی و علیمحمد اسماعیلی

اهدای زمین خانه بهداشت روستای طیب آباد

3

آقای حسین احمدی

اهدای زمین مرکز بهداشت روستای طیب آباد

4

انجمن روستای مزاین

اهدای زمین خانه بهداشت

5

شورای اسلامی روستای تهیق

اهدای زمین خانه بهداشت

6

شورای اسلامی روستای خلیل آباد

اهدای زمین خانه بهداشت

7

شورای اسلامی روستای سیان

اهدای زمین خانه بهداشت

8

شورای اسلامی روستای رباط مراد

اهدای زمین خانه بهداشت

9

شورای اسلامی روستای خوگان

اهدای زمین خانه بهداشت

10

شورای اسلامی روستای خان آباد

اهدای زمین خانه بهداشت

11

شورای اسلامی روستای بلاورجان

اهدای زمین خانه بهداشت

12

شورای اسلامی روستای فرفهان

اهدای زمین خانه بهداشت

13

شورای اسلامی روستای دهنو

اهدای زمین خانه بهداشت

14

شورای اسلامی روستای دانیان

اهدای زمین خانه بهداشت

15

خانم معروف به فرزند

اهدای زمین خانه بهداشت روستای نیشهر

16

تعدادی از اهالی روستای ریحان

اهدای زمین خانه بهداشت

17

آقایان حبیبی و صادقی

اهدای زمین خانه بهداشت روستای فرج آباد

18

آقای علی اکبر حدادی

اهدای بخشی از زمین مرکز شماره یک

19

آقای پروانه رو

اهدای یک دستگاه نوار قلب

20

آقای پروانه رو

اهدای یک دستگاه ای بی جی

21

آقایان ابوالقاسم بیات علی امیدی و حسن کلهگیری

اهدای زمین خانه بهداشت روستای جوادیه

22

آقای حاج حسین اسدی

اهدای یک دستگاه نوار قلب به مرکز بهداشت روستای خوگان

23

آقایان ترابی کربی و موسوی

اهدای یک دستگاه فور

24

آقایان ترابی کربی و موسوی

اهدای زمین خانه بهداشت روستای چنار

25

آقایان آیت جمشیدی و ناصر تقی پور

اهدای زمین خانه بهداشت روستای قلعه بابو

26

آقای محمد قاسم بنی اسدی

اهدای زمین خانه بهداشت روستای ور آباد

27

آقای علی اکبر جعفری

اهدای زمین خانه بهداشت روستای امامزاده یوجان

28

آقای جواد حسنی

اهدای یک دستگاه فور

29

آقایان حجت اله و قدرت اله حیدری

اهدای زمین خانه بهداشت روستای دمنه

30

آقایان علی حسین و محمد خسروی

اهدای زمین خانه بهداشت روستای سوک قزقان

31

آقای حاج غلامرضا ابراهیمی

اهدای زمین خانه بهداشت روستای هویه

32

خانم ها پریدخت حقیقی و مهیندخت اشرفی

اهدای 900متر زمین جهت احداث پلی کلینیک

33

خانم فریده خسروی

اهدای زمین خانه بهداشت روستای دربند

34

انجمن خیریه رمضان

اهدای یک دستگاه خودرو کاروان

35

هیئت امنای درمانگاه خیریه مصلحین

خرید یک دستگاه کامپیوتر و یک عدد آبگرمکن

 

ردیف

               مشخصات

                    مورد اهدایی

36

هیئت امنای درمانگاه خیریه مصلحین

اهدای یک دستگاه نوار قلب

37

ورثه دکتر مرحوم میرزا

اهدای فور دستی

38

ورثه دکتر مرحوم میرزا

اهدای چند مورد نقدی دیگر

39

خانم خدیجه رحیمی

اهدای زمین خانه بهداشت روستای چهرچشمه

40

آقای حاج محمد رضایی

اهدای یک عدد کپسول اکسیِژن

42

مرحوم رحمت اله سرمدی

اهدای یک دستگاه آب سرد کن

43

آقای محمد سیدین

کمک در ساخت ساختمان دیالیز

44

آقای حاج ولی اله شعیبی

اهدای بخشی از زمین مرکز شماره یک

45

خانم فرزانه شیخ بهایی

اهدای دو دستگاه یحچال و دو عدد پنکه

46

مرحوم گوهر شیخ یزدی

کمک به ساختمان کلینیک

47

آقای حاج عباس عباسی

اهدای زمین خانه بهداشت روستای میشیجان

48

آقای خلیل عبدالهی

اهدای یک صد متر زمین

49

آقای عباس عبدالهی

اهدای زمین خانه بهداشت روستای گوشه محمد مالک

50

آقای فولادی

اهدای یک دستگاه نوار قلب

51

آقایان محمدرضا و عباس محمدی

اهدای زمین خانه بهداشت روستای یمن

52

آقای محمد حسن محمدی

اهدای زمین خانه بهداشت روستای کوکه

53

ورثه حاج حسین مظاهری

اهدای زمین خانه بهداشت قورچی باشی و یک دستگاه آب سرد کن

54

آقای سلطانعلی مقیمی

کمک در ساخت ساختمان دیالیز

55

آقای سلطانعلی مقیمی و عباس نظری

کمک در ساخت ساختمان دیالیز

56

مرحوم مهندس ساداتی

اهدای مانیتور و تخت ccu

57

آقایان قربان میرزایی و ولی اله صادقی

اهدای زمین خانه بهداشت روستای چقاسیف الدین

58

آقای امیدوار وفادار

اهدای زمین خانه بهداشت روستای آشناخور

59

آقای عزیزاله کمانکش

اهدای زمین خانه بهداشت روستای استهلک

60

خانم زهرا و آقای علیمحمدی ورثه مرحوم سکینه قندهاری

کمک در ساخت مرکز بهداشتی درمانی شماره3 شهری واقع در بلوار بنیاد و شهرک معلم

61

شورای اسلامی شهر و شهردار خمین

اهدای یک قطعه زمین جهت ساخت مرکز بهداشتی درمانی شماره 3

62

حاج علی مطهری

دستگاه نوار قلب دستگاه گاسته و کوپ و منبع نور سرد

63

آقایان رضوی-احمدی-مرحوم محمود حمزه لو-دکتر روح الهی-خواجه-کتاوند و سایر پرسنل مرکز

اهداء دستگاه EGG-اکسیژن ساز –محوطه سازی –جدول گذاری و بتن ریزی حیاط مرکز بهداشت و درمان خلیل آباد-خرید و غرس 40 اصله نهال در مرکز یادشده

64

حاج محمد نبی رضایی

اهداء یک دستگاه ام آر آی و احداث ساختمان آن در بیمارستان

65

حاج محمد نبی مستوفی

زمین مرکز بهداشت و مرکز شماره 4شهری