موضوع فعالیت انجمن : اجتماعی

مسئول انجمن : مونس آغا شریفی

مرجع صدور پروانه : فرمانداری

 

اهداف انجمن:

- پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سه سطح اولیه،ثانویه و سطح سوم

- کنترل و پیشگیری از آسیب های اجتماعی،معلولیت ها و اعتیاد

- توانمندسازی افراد آسیب دیده اجتماعی

- افزایش سطح آگاهی مردم و ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جسم و روان

- انجام امورات مشاوره ای و پژوهش

 

روش های اجرایی اهداف:

- برگزاری کلاس های آموزشی و کارگاه های آموزشی(مهارت زندگی و پیشگیری از اعتیاد)

- اجرای طرح های پیشگیرانه در حوزه آسیب ها، معلولیت ها و اعتیاد

- انجام فعالیت های محله ای در راستای ارتقاء سلامت روان

- ساماندهی افراد محله در قالب فعالیت های پایگاه سلامت اجتماعی

 

عناوین کارگاه های برگزار شده:

آموزش فرزند پروری

آموزش پیش از ازدواج

پیشگیری از کودک آزاری