حوزه فعالیت انجمن : مهارت های زندگی

دبیر انجمن : زهرا صالحی

مرجع صدور پروانه : ورزش و جوانان

 

محور فعالیت : اجتماعی ، سبک زندگی ایرانی و اسلامی، مهارت های زندگی

عناوین کارگاه های برگزار شده:

مشاوره های قبل، حین و بعد از ازدواج

کنترل خشم

تاب آوری

تحکیم خانواده

فرزند پروری

حقوق زن و مرد