مشخصات

 

 

      

دبیر

جانشین دبیر

آدرس

محمد مجیدی

حسین حیدری

بلوار شهید صدوقی- مسجد خاتم الانبیاء