موضوع فعالیت انجمن : حمایت از بیماران دیابتی

مدیر عامل انجمن : پروانه جوادی

مرجع صدور پروانه : فرمانداری

مرکز اصلی فعالیت: خمین- میدان مدرس - کوچه رازی-پلاک3 - طبقه همکف

سایت انجمن دیابت ایران

 

اهداف و محور فعالیت موسسه:

1-ارائه خدمات حمایتی به بیماران دیابتی

2-برنامه ریزی و اقدامات پیشگیرانه در راستای کاهش و کنترل جمعیت بیماران دیابتی

3-افزایش سلامتی افراد جامعه

4-شناسایی و غربالگری بیماران و افراد مستعد دیابت(بیماران شناخته شده)

5-ارائه خدمات آموزشی،بازتوانی و درمانی به بیماران دیابتی

6-تاسیس مراکز درمانی، مشاوره ای در راستای حمایت از بیماران دیابتی و افراد تحت پوشش

7-جذب کمک های مردمی و موسسات دولتی در جهت تحقق اهداف موسسه

8-برگزاری همایش ها و جلسات و گردهمایی ها در راستای آموزش به بیماران دیابتی 

9-چاپ نشریه و کتاب و جزوات و اقلام آموزشی در راستای آموزش به بیماران دیابتی 

10-ایجاد مراکز درمانی و فروشگاهی و ورزشی در صورت لزوم با اخذ مجوزهای لازم