اعضاء هیئت مدیره

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

علی اکبر پروانه رو

رئیس هیات مدیره

2

حمیدرضا محمدی

نایب رئیس هیات مدیره

3

علیمحمد حاتمی

مدیر عامل

4

محمد دالایی

عضو اصلی

5

حسین ایرانشاهی

عضو اصلی

6

حسن اصغری

عضو اصلی

7

ابوالفضل نجاری

عضو اصلی

8

غلامرضا مرداندوست

عضو علی البدل

9

ناصر هدایتی

عضو علی البدل

10

اسداله ایرانشاهی

بازرس اصلی

11

مصطفی قلی مرتضوی

بازرس اصلی

12

محمدتقی کریمی

بازرس علی البدل