هیئت امناء

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

امام جمعه شهرستان

2

احمدرضا اسلامی

3

محمد دالایی

4

محمدرضا بهرامی

5

روح اله غلامی

6

فاطمه کرامی

7

حسن چوگری

8

محمود زین العابدینی

9

داوود جنتی

10

محمد تقی کریمی

11

داوود عرب

12

محمدرضا میرزایی

13

محمد رجبی

14

سید مصطفی شریفی

15

احمدرضا بهرامی